• ółążść‡

 

"Wdzieczność jest pamięcią serca".

Jean Massieu

Bardzo dziękujemy

za Waszą radosną obecność w naszej wspólnocie parafialnej,

wspólne chwile i Wasz entuzjazm w wierze.
Na zawsze zachowamy w sercu

wdzięczne wspomnienie o Was.
To co dajemy zawsze wraca i ubogaca

i dającego, i obdarowanego. 
Dzięki Wam na pewno jesteśmy bogatsi!

Do kolejnego zobaczenia Przyjaciele!


Dziękują P
arafianie i Duszpasterze

parafii św. Benedykta opata w Tychach.

 

 

"La gratitudine e' la memoria del cuore".

  Jean Massieu

 

Cari Amici!
Vi ringraziamo 

per la vostra presenza gioiosa nelle nostre comunita parrocchiali, 

momenti condivisi 

e il vostro entusiasmo nella fede.

Terremo per sempre nel cuore un grato ricordo di voi.

Quello che diamo torna sempre e arricchisce

sia il donatore che il ricevente.

Grazie a voi, siamo certamente più ricchi!
Ci vediamo!


Sacerdoti e parrocchiani della parrocchia di San Benedetto a Tychy