• ółążść‡

ŻYWY RÓŻANIEC

 

ŻYWY RÓŻANIEC

 

Bardzo gorąco zapraszamy wszystkich na spotkania Żywego różańca, które w naszej parafii odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Rozpoczynają się one w kościele o godz. 6.15, a następnie członkowie grupy uczestniczą w Mszy świętej odprawianej w ich intencji. Druga część spotkań odbywa się w salkach pod kościołem.

Żywy różaniec jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu dwudziestu tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz”, dziesięciu „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”.

Każda „Żywa róża” składa się z dwudziestu osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy „zmianie tajemnic”. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej „Żywej róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie „Żywej róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.

Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

Święta

Sobota, XXXII Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

Sonda