• ółążść‡

 

 

 Z ufnością zanosimy nasze prośby do Boga,

którego sługa, Benedykt, głosił ludziom pokój i pojednanie:

 W dniach zamętu i trwogi umocniłeś świętego Benedykta i jego dzieło na opoce Twojego słowa,

- daj nam w duchu Ewangelii sprawiedliwie, rozumnie i pobożnie żyć na tym świecie.Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Twój sługa, Benedykt, chciał aby wszystkim ludziom okazywano miłość, życzliwość i szacunek,

- spraw, aby społeczność ludzka zrozumiała i szanowała prawa człowieka. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Z Twojego natchnienia święty prawodawca ży­cia monastycznego napisał regułę wyróżnia­jącą się mądrością, umiarem i poszanowa­niem człowieka,

- spraw aby wszyscy stanowiący prawa odzna­czali się tymi przymiotami. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Z Twojej woli święty Benedykt ustanowił szkołę służby Pańskiej.

- spraw, za przyczyną patrona Europy, aby wszystkie narody zgodnie działały dla wspól­nego dobra. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Boże, Ty uczyniłeś świętego Benedykta ojcem wielu świętych,

- przyjmij naszych zmarłych do Twojej wieku­istej chwały. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Boże, z Twojego natchnienia święty Benedykt spieszył z pomocą potrzebującym,

- udziel nam ... (w tym miejscu wypowiadamy osobistą prośbę) Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się:

Boże, Ty ustanowiłeś świętego Benedykta, opata, znakomitym mistrzem dla tych, którzy po­święcają życie Twojej służbie, spraw, abyśmy po­nad wszystko stawiali miłość ku Tobie i z rado­snym sercem biegli drogą Twoich przykazań. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święta

Sobota, XXXII Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

Sonda