• ółążść‡

Poniedziałek, 17 września 2018

- dzień powszedni

7:00

Dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski w intencji Mieczysława z okazji kolejnej rocznicy urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Benedykta nad solenizantem i bliskimi jego sercu.

 

Za dusze w czyśćcu cierpiące – Msza z ofiar składanych do skarbonki

18:30

Za ++ Filomenę i Wincentego Dec, Janinę i Józefa Banach, Jana Gryglik z prośbą
o miłosierdzie Boże i radość zbawienia.

Wtorek, 18 września 2018

- święto, św. Stanisława Kostki

7:00

Za ++ Rozalię, Katarzynę i Władysława z okazji kolejnych rocznic ich śmierci z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba.

17:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu, o godz.18.00 naboż. do Miłosierdzia Bożego.

18:30

Dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski w intencji Dariusza Kraski z okazji kolejnej rocznicy urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Benedykta nad solenizantem i jego rodziną.

 

Za + Danutę Galińską w 30 dzień po śmierci z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba.

Środa, 19 września 2018

- dzień powszedni

7:00

Dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski w intencji Franciszka Kałamały z okazji kolejnej rocznicy urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Benedykta nad solenizantem.

18:00

Nabożeństwo ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

18:30

Za + Pawła Kuczerę, jego ++ rodziców Annę i Ryszarda oraz + szwagra Jana z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba.

 

Za + Zofię Stelmaszek z prośbą o Miłosierdzie Boże i radość nieba – od pracowników ZT 3.

Czwartek, 20 września 2018

- wspomn., św. św. męczenników Andrzeja Kim Taegon i Tow.

7:00

Za + siostrę Wiesławę i + szwagra Zenona z prośbą o miłosierdzie Boże i radość zbawienia.

 

Za ++ Cecylię i Franciszka Długoń i ich ++ rodziców z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba.

17:45

Różaniec w intencji kapłanów i o nowe powołania.

18:30

Za + męża Zbigniewa Beszterda w 20 rocznicę śmierci i ++ z rodzin Beszterda i Kujawa z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba.

 

REZERWACJA BATOR

Piątek, 21 września 2018

- święto, św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

7:00

Za + Piotra Żmij z prośbą o miłosierdzie boże i radość nieba – od chrześniaków: Mariana i Asi z rodzinami.

16:30

Za + Mariannę Idczak z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba – od syna Stanisława i córki Genowefy z rodzinami.

18:30

Za ++ Józefę Olszewską, Jana i Reginę Wojtas, Jadwigę Omiliańczyk z prośbą o miłosierdzie Bożę i radość nieba.

 

Za + Jana Kawkę z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba –od sąsiadów z ul. Dmowskiego 10.

Sobota, 22 września 2018

- dzień powszedni

7:00

Za + Helenę Nowicką w kolejną rocznicę śmierci i ++ z rodziny z obu stron z prośbą
o miłosierdzie Boże i radość nieba.

 

Za dusze w czyśćcu cierpiące – Msza z ofiar składanych do skarbonki

17:00

Dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski w intencji Genowefy Hasij  z okazji 85 rocznicy urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Benedykta nad solenizantką i bliskimi jego sercu – od dzieci, wnucząt i prawnucząt.

 

Dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski w intencji Ilony i Pawła Lubaś  z okazji 30 rocznicy ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Benedykta nad małżonkami i synami – od przyjaciół.

Niedziela, 23 września 2018

– XXV Niedziela Zwykła

8:00

Za + Jerzego Czajkowskiego w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców Czajkowskich i Dratwów  i ++ rodzeństwo z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba.

9:30

Dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski w intencji Oliwii i Anny  z okazji kolejnych rocznic urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Benedykta nad solenizantkami  i bliskimi jego sercu.

11:00

Za + Elżbietę Król w 4 rocznicę śmierci z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba – od męża i córki.

15:30

 Nieszpory niedzielne.

16:00

Dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski w intencji Tomasza Nowakowskiego z okazji 18 rocznicy urodzin z prośbą o dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Benedykta nad solenizantem i bliskimi jego sercu.

19:30

Za + żonę i mamę Zofię Wałkuską w 1 rocznicę śmierci z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba.

Święta

Piątek, XXIV Tydzień zwykły
Rok B, II
Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

Liturgia słowa
Sonda