• ółążść‡

 

W ramach pomocy poszkodowanym w konflikcie zbrojnym w Syrii parafia objęła opieką finansową dwie rodziny. Wsparcie przez kolejne sześć miesięcy będzie otrzymywali:

 Huda Elias Jessry Nadeem AZIZ Khalil, który ma 57 lat. Mieszka w Aleppo wraz z żoną Aaeda Al-Dahi lat 56. Jest to bardzo biedna rodzina, bez źródeł dochodu i bez pracy. Potrzebują żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga. Potrzebują również opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania oraz opału na zimę. Dużym wydatkiem jest także dostęp do prądu z generatorów, który sukcesywnie drożeje w związku z przedłużającą się wojną.

Georget Najeb Krazon jest wdową. Ma 84 lata. Mieszka w Aleppo. Jest to bardzo biedna kobieta, bez źródeł dochodu i członków rodziny. W wojnie straciła cały swój dobytek oraz dom. Potrzebuje żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga. Potrzebuje również opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania oraz opału na zimę. Dużym wydatkiem jest także dostęp do prądu z generatorów, który sukcesywnie drożeje w związku z przedłużającą się wojną.

Po upływie 6 miesięcy Caritas Polska poinformuje o potrzebie dalszego wspierania tych osób – dziękujemy wszystkim, którzy złożyli i będą składać ofiary na pomoc tej rodzinie i tej wdowie.

 

RODZINA RODZINIE – Serwis spersonalizowanej pomocy dla ofiar konfliktu syryjskiego www.rodzinarodzinie.caritas.pl INSTRUKCJA Program Rodzina Rodzinie polega na objęciu wsparciem rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii przez osoby, rodziny, wspólnoty, parafie, diecezje oraz zgromadzenia zakonne w Polsce. Chcielibyśmy pomoc uczynić spersonalizowaną w nawiązaniu do tego co mówił Papież Franciszek: „Uchodźcy to nie liczby, tylko osoby, które mają twarze, imiona i historie życia i odpowiednio do tego należy ich traktować”. Komu pomagamy? 1. Potrzebującym Syryjczykom w Aleppo w Syrii 2. Uchodźcom z Syrii w Libanie  3. Ubogim Libańczykom dotkniętym kryzysem uchodźczym    Jak można pomóc? Każde środowisko, wspólnota czy dowolna osoba może wesprzeć rodziny syryjskie i libańskie za pośrednictwem strony internetowej www.rodzinarodzinie.caritas.pl  Na stronie internetowej, w sekcji RODZINY OCZEKUJĄCE NA WSPARCIE przedstawione są dwie rodziny:   - pierwszą rodzinę można wesprzeć przekazując dowolną, stałą kwotę przez okres sześciu miesięcy, włączając się do zbiórki na rzecz rodziny wraz z innymi darczyńcami. Przy tej rodzinie widzimy koło wykresu informujące, ile środków potrzeba do objęcia rodziny systematyczną pomocą. Opcja ta dedykowana jest darczyńcom indywidualnym.  - drugą rodzinę można objąć pomocą całościową zostając jej patronem przez 6 miesięcy, pokrywając w całości potrzebny jej budżet. Opcja ta dedykowana jest parafiom, wspólnotom, instytucjom.  Po wyborze rodziny należy wypełnić deklarację pomocy finansowej zobowiązującą do przekazywania konkretnych kwot przez okres 6 miesięcy. Do godziny czasu po wypełnieniu ankiety na wskazany w deklaracji mail przyjdzie korespondencja informująca o sposobie finansowania wybranej rodziny.   Oprócz zobowiązania do wsparcia wybranej rodziny przez okres 6 miesięcy można wykonać Gest Solidarności – czyli dokonać jednorazowej wpłaty w dowolnej wysokości. Wpłata ta zostanie przeznaczona na uzupełnienie brakujących środków dla rodzin lub objęcie pomocą kolejnych poszkodowanych.   Na stronie www.rodzinarodzinie.caritas.pl znajdują się dwie listy rodzin: oczekujące na wsparcie oraz wspierane. Można przeczytać ich krótki opis, zobaczyć zdjęcia oraz poznać skalę potrzeb.   W dolnej części strony znajduje się sekcja darczyńców, w której możemy zobaczyć listę osób indywidualnych i instytucjonalnych tworzących wspólnotę darczyńców.  Na stronie internetowej znajdują się także informacje dotyczące sytuacji humanitarnej w Syrii oraz sytuacji uchodźców syryjskich w Libanie.   Osobną sekcję stanowi zbiór dokumentów nauczania Kościoła dotyczący kwestii uchodźców i migrantów.  Aby ułatwić realizację akcji oraz jej promocję, można uzyskać plakaty, ulotki programu, modlitewniki z modlitwą o pokój oraz wzory listów do wspólnoty parafialnej zapraszające do zaangażowania się w pomoc pisząc na adres rodzinarodzinie@caritas.pl   

Święta

Wtorek, II Tydzień Adwentu Rok B, II Dzień Powszedn

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Sonda