• ółążść‡

 

 

Poniedziałek, 15 stycznia 2018

- dzień powszedni

7:00

Za + Barbarę Górną, Jadwigę Kucz, Jadwigę Musiał w kolejną rocznicę śmierci, ++ z rodziny i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące z prośbą o miłosierdzie Boże i radość zbawienia.

 

18:30

Dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski w intencji Ewy Malinowskiej z okazji 60 rocznicy urodzin, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, prowadzenie przez Ducha Świętego i dar zdrowia oraz o opiekę Matki Najświętszej i św. Benedykta nad solenizantką i bliskimi jej sercu.

 

 

Za + Henrykę Szwej w 30 dzień po śmierci z prośbą o miłosierdzie Boże i radość zbawienia – od sąsiadów z ul. Nałkowskiej 3.

 

Wtorek, 16 stycznia 2018

- dzień powszedni

7:00

Za + Henrykę Szwej z prośbą o miłosierdzie Boże i dar zbawienia – od siostry Barbary z rodziną.

 

 

Za dusze w czyśćcu cierpiące – z ofiar składanych do skarbonki.

 

17:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu i o 18.00 nabożeństwo do Bożego miłosierdzia.

 

18:30

Za + Mariana Malmon w 5 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodzin Malmon i Sawicki z prośbą o miłosierdzie Boże i radość zbawienia.

 

 

Za ++ rodziców Annę i Józefa Drabik, brata Wiktora i Stefana, męża Józefa Rozkoszny, syna Tadeusza i wnuków z prośbą o miłosierdzie Boże i radość zbawienia.

 

Środa, 17 stycznia 2018

- wspomnienie św. Antoniego, opata

7:00

Za + Zofię Wójcik w 3 rocznicę śmierci z prośbą o miłosierdzie Boże i dar nieba.

 

 

Za + Leona Chojeckiego w 1 rocznicę śmierci z nprośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba.

 

18:00

NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

 

18:30

Za + Helenę Radko w 31 rocznicę śmierci i ++ z rodziny Radko z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba.

 

 

Za + Weronikę, Annę i Jana z rodziny Grochowieckich oraz ++ z rodzin Stępniów i Korczaków z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba.

 

Czwartek, 18 stycznia 2018

- dzień powszedni

7.00

W intencji Parafian o potrzebne błogosławieństwo Boże i zdrowie.

 

 

Za dusze w czyśćcu cierpiące – z ofiar składanych do skarbonki.

 

17:45

RÓŻANIEC W INTENCJI KAPŁANÓW I O NOWE POWOŁANIA

 

18:30

Za + męża Mariana Rumińskiego w 21 rocznicę śmierci, ++ rodziców Annę i Franciszka Jureczko, + brata Macieja Jureczko z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba.

 

 

 

 

Piątek, 19 stycznia 2018

- wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa

7:00

Za wstawiennictwem św. Benedykta w intencji parafian o potrzebne błogosławieństwo Boże.

 

 

Za dusze w czyśćcu cierpiące – z ofiar składanych do skarbonki.

 

16:30

Za wstawiennictwem Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w intencji mamy Mieczysławy z prośbą o dar zdrowia i wszelkie potrzebne łaski Boże.

 

18:30

Za + Wacława Hodor we wspomnienie urodzin i + żonę Zofię z prośbą o miłosierdzie Boże i dar nieba.

 

Sobota, 20 stycznia 2018

- dzień powszedni

7:00

W intencji naszych babć i dziadków z prośbą o potrzebne błogosławieństwo Boże i zdrowie.

 

 

Za + Henrykę Szwej z prośbą o miłosierdzie Boże i dar zbawienia – od rodziny Szwej z Otoli.

 

17:00

ROCZEK: Piotr Adam Trochimiak.

 

 

W intencji Daniela i Joanny o błogosławieństwo Boże i zdrowie oraz o opiekę Matki Najświętszej nad cała rodziną.

 

Niedziela, 21 stycznia 2018

- III Niedziela Zwykła

8:00

Za ++ rodziców Antoniego i Elżbietę Kołodziejczyk i ++ dziadków z obu stron z prośbą o miłosierdzie Boże i radość zbawienia.

 

9:30

Rezerwacja ZIĘTEK

 

11:00

Dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski w intencjo Tadeusza Wójcika z okazji 70 rocznicy urodzin, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie o dary Ducha Świętego oraz o opiekę Matki Najświętszej i św. Benedykta nad solenizantem i cała rodziną.

 

15:30

Nabożeństwo kolędowe

 

16:00

Za + rodziców Anielę i Stanisława Brodackich w kolejne rocznice śmierci z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba.

 

19:30

Dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski w intencji Eleonory Piecha z okazji 94 rocznicy urodzin, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie, o dary Ducha Świętego oraz o opiekę Matki Najświętszej i św. Benedykta nad solenizantką i cała rodziną.

 

Święta

Sobota, II Tydzień zwykły Rok B, II Dzień Powszedn

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Sonda